Naše usluge

GEODETSKI SNIMAK OBJEKTA

Geodetski snimak objekta/vodova je grafički prikaz faktičkog stanja na terenu gde se snimaju objekti, podzemni i nadzemni vodovi, priključci, ograde, putevi, visinska predstava terena…Neophodan je kada objekta nije ucrtan u katastar nepokretnosti u merama i granicama koje odgovaraju stanju na terenu. Tadi se za potrebe upotrebne dozvole, ozakonjenja (legalizacije), uknjižbe objekta i ostvarivanja stvarnih prava, itd. osnova postupka legalizacije i tehničkog prijema objekata u postupku dobijanja upotrebne dozvole i ucrtavanja objekta u katastru nepokretnosti.

OMEĐAVANJE PARCELE/PLACA

Obnova granica katastarskih parcela
Omeđavanje parcele/placa је postupak kojim se vrši postavljanje međnih tačaka na terenu, a u skladu sa važećim katastarskim podacima. Poželjno je izvršiti ovaj postupak pri kupovini/prodaji parcela, ukoliko se gradi objekat, prilikom postavljanja ograde, zasađivanja itd…

INŽENJERSKA GEODEZIJA

Inženjerska geodezija podrazumeva sve geodetske radove koji se vrše prilikom projektovanja, izgradnje objekata i infrastrukture (zgrade i poslovni objekti, saobraćajnice, pruge…)sa merenjima koja podrazumevanju praćenje pomaka i deformacija tokom izgradnje i korišćenja.

OZAKONJENJE

Ozakonjenje objekta (ozakonjenje) je proces naknadnog dobijanja upotrebne dozvole nezakonito izgrađenih objekata koji se uz podneti zahtev za legalizaciju ostvaruje dokazom o vlasništvu nad objektom i Izveštajem o zatečenom stanju. Nezakonito izgrađenim objektom smatra se objekat koji je izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, kao i objekat koji poseduje građevinsku dozvolu od koje se prilikom gradnje odstupilo.

PARCELACIJA/PREPARCELACIJA

Parcelacija/Preparcelacija je geodetska radnja kojom se na jednoj ili više katastarskih parcela obrazuje jedna ili više građevinskih parcela – vrši se cepanje ili spajanje katastarskih parcela, na način i pod uslovima utvrđenim zakonom i urbanističkim projektom sa ciljem zadovoljavanja uslova za formiranje građevinske parcele. Izvršava se na zahtev vlasnika zemljišta od strane ovlašćene geodetske kuće.

LASERSKO SKENIRANJE I FOTOGRAMETRIJA

Laserski skener ima mogućnost snimanja veoma gustog oblaka tačaka rezolucije čak do 1mm pa se može veoma detaljno opisati dimenzija, konstrukcija i struktura objekta skeniranja, a matematička i grafička obrada takvih podataka se vrši u raznim softverima za 3D modelovanje kao i u AutoCad paketima, pa se krajnji sadržaj krajnjeg proizvoda prilagođava zahtevima investitora.

Ostale usluge

 

  • Uknjižba stana (etažna deoba)
  • Obeležavanje i sitacija temelja
  • Katastarsko – topografski plan (KTP)
  • Snimanje faktičkog stanja na terenu
  • Geodetski radovi za potrebe upotrebne dozvole
  • Snimanje podzemnih i nadzemnih vodova
  • Nivelanje
  • Sleganje objekta
  • Računanje kubatura tj. zapremina

 

 

Uspešnost svakog projekta

Sa nama ste sigurni

99%
5/5
5/5