GEODET / GEOMETAR

Post in Blog

Geodet ili geometar je osoba koja se profesionalno bavi geodezijom, znanstvenom i tehničkom disciplinom koja se bavi izmerom i prikazom Zemljine površine, određivanjem oblika Zemlje i njezinog polja sile teže. Pod tim nazivom se uopšteno misli na sve osobe koje obavljaju geodetske poslove, bilo da imaju završenu srednju geodetsku školu ili neki veći stepen studija na Geodetskom faklutetu.

Tradicionalno, geodezija se deli na višu geodeziju, kojoj je svrha određivanje oblika i veličine Zemlje, polja sile teže i osnovnih tačaka za izmeru većih područja na Zemljinoj površini, te na nižu geodeziju, koja se u prvom redu bavi detaljnim izmerama zemljišta i njegovim predočavanjem na kartama i planovima.

Niža geodezija je uobičajena grana geodezije za većinu geodeta. Ona uključuje poslove izmere i izrade planove i karata manjeg ili većeg dela zemljine površine, koji kasnije služe kao osnova za planiranje, projektovanje i ostale radnje u drugim tehničkim i društvenim strukama. Najčešće se geodetski radovi izvode za potrebe građevinara i arhitekti u početnoj fazi izrade projekta. Inženjeri geodezije i geometri takođe vrše upise zemljišta u odgovarajuće upisnike, vrše projektiranje, uspostavu i održavanje geoinformacijskog sistema, te prikupljanje, spremanje, analiziranje, upravljanje i plasman zemljišnoknjižnih podataka.

Pravna osoba registrovana za obavljanje stručnih geodetskih poslova dužna je u obavljanju istih poštovati odredbe Zakona o državnoj izmeri i katastru nekretnini te mnoštva posebenih zakona i pravilnika kojim je uređeno obavljanje geodetske delatnosti, te osigurati da obavljanje tih poslova bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštovati ovlašteni inženjeri geodezije.