Ozakonjenje

Ozakonjenje objekta (ozakonjenje) je proces naknadnog dobijanja upotrebne dozvole nezakonito izgrađenih objekata koji se uz podneti zahtev za legalizaciju ostvaruje dokazom o vlasništvu nad objektom i Izveštajem o zatečenom stanju. Nezakonito izgrađenim objektom smatra se objekat koji je izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, kao i objekat koji poseduje građevinsku dozvolu od koje se prilikom gradnje odstupilo.