Ostale usluge

  • Uknjižba stana (etažna deoba)-
  • Obeležavanje i sitacija temelja-
  • Katastarsko – topografski plan (KTP)-
  • Snimanje faktičkog stanja na terenu-
  • Geodetski radovi za potrebe upotrebne dozvole-
  • Snimanje podzemnih i nadzemnih vodova-
  • Nivelanje-
  • Sleganje objekta-
  • Računanje kubatura tj. zapremina