Omeđavanje parcele/placa

Obnova granica katastarskih parcela
Omeđavanje parcele/placa је postupak kojim se vrši postavljanje međnih tačaka na terenu, a u skladu sa važećim katastarskim podacima. Poželjno je izvršiti ovaj postupak pri kupovini/prodaji parcela, ukoliko se gradi objekat, prilikom postavljanja ograde, zasađivanja itd…