Lasersko skeniranje i fotogrametrija

Laserski skener ima mogućnost snimanja veoma gustog oblaka tačaka rezolucije čak do 1mm pa se može veoma detaljno opisati dimenzija, konstrukcija i struktura objekta skeniranja, a matematička i grafička obrada takvih podataka se vrši u raznim softverima za 3D modelovanje kao i u AutoCad paketima, pa se krajnji sadržaj krajnjeg proizvoda prilagođava zahtevima investitora.