Kripto rudarenje

Kripto rudarenje je proces verifikovanja transakcija i dodavanja u blok. U slučaju PoW algoritama ovaj proces se vrši uz pomoću uređaja poput procesora, grafičkih kartica, FPGA uređaja i ASIC-a.

Bitcoin mnogi nazivaju i „digitalnim zlatom“. Poput zlata, Bitcoin se ne može stvoriti proizvoljno, već zahteva određenu vrstu rada. Dok se zlato fizički izvlači iz zemlje, Bitcoin mora biti ‘izrudaren’ pomoću ogromne računarske moći.

Rudarenje bitcoina izvode računari velike snage, a rezultat rudarenja bitcoina je dvostruk. Prvo, kada računari reše ove složene matematičke probleme na Bitcoin mreži, oni proizvode nove Bitcoine. Drugo, rešavajući računske matematičke probleme, rudari bitcoina čine platnu mrežu bitcoina pouzdanom i sigurnom proverom njenih transakcijskih podataka.

Kad neko bilo gde pošalje bitcoin, to se zove transakcija. Transakcije izvršene u trgovini ili na internetu dokumentuju banke, sistemi prodajnih mesta i fizički računi. Bitcoin rudari postižu istu stvar spajajući transakcije u “blokove” i dodajući ih u javni zapis pod nazivom Blockchain. Čvorovi tada vode evidenciju o tim blokovima kako bi se mogli provjeriti u budućnosti.

Kada rudari bitcoina dodaju novi blok transakcija u Blockchain, deo njihovog posla je proveriti jesu li te transakcije tačne. Bitcoin rudari posebno brinu o tome da se Bitcoin ne duplira. Kod štampanih valuta krivotvorenje je uvek problem. Uopšteno, kada potrošite 20 KM u trgovini, taj je račun u rukama službenika. S kriptovalutama, međutim, priča je drugačija.

Digitalne informacije mogu se relativno lako reprodukovati, pa sa Bitcoinom i drugim digitalnim valutama postoji rizik da potrošač može napraviti kopiju svog Bitcoina i poslati ga drugoj strani, a da pritom drži original.

Sa čak 300.000 kupovina i prodaja dnevno, provera svake od tih transakcija može biti veliki posao za rudare. Kao naknadu za njihov trud, rudari se nagrađuju Bitcoinima kad god dodaju novi blok transakcija u Blockchain. Ovaj sistem će se nastaviti do oko 2140. godine. Do tada, rudari će biti nagrađeni naknadama za obradu transakcija koje će korisnici mreže plaćati. Ove naknade osiguravaju da rudari i dalje imaju poticaj za rudarenje i održavanje mreže.

Izvor: Kripto Ba

You may also like these